Ympäristö

Toimialaamme ohjaavia lakeja ovat vesilaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä jätelaki ja lisäksi erilaiset määräykset ja suositukset mm. ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisten taholta. GreenHeatin osaaminen kattaa myös ympäristöriskien kartoituksen ja ennaltaehkäisyn.

Materiaaleja ja energiaa säästävät työtavat

GreenHeat on tehnyt sopimuksen materiaalien kierrättämisestä Remeo Oy:n kanssa. Toiminnastamme syntyvää kierrätettävää jätettä ovat mm:  muoviputkien hukkapätkät, puiset lavat ja pakkaukset, kupari- ja messinkiromu, rautaromu, öljynsuodattimet ja jäteöljyt sekä polttettava jäte.

GreenHeatin energiasyöpöistä suurin on polttoöljyllä käytettävät porausyksiköiden paineilmakompressorit. Porarin työtavat, nykyaikainen kalusto sekä huolletut koneet ovat tekijöitä joilla kulutusta pyritään pienentämään.

Energiakaivoissa käytämme vain turvallista etanolipohjaista naturettia

Kaikissa GreenHeatin asentamissa lämpökaivoissa on lämmönsiirtonesteenä Altia Naturet lämmönsiirtoneste. Naturet on myrkytön ja etanolipohjainen. Naturet tulee meille säiliöautotoimituksina suoraan Altian Rajamäen tehtaalta. Käyttämiemme kemikaalien valinnoissa otamme huomioon ympäristövaikutukset ja turvallisuuden.

Some