Siiviläputkikaivot

Siiviläputkikaivo on irtomaahan, esimerkiksi sorakerrokseen, rakennettu kaivo jonka siiviläosan rakojen läpi vesi pääsee virtaamaan.

Käyttökohteet

Siiviläputkikaivojen käyttökohteita ovat

 • pohjaveden pumppaamot
 • ympäristörakentamisen hankkeet joissa pohjaveden tasoa on pudotettava rakentamisen ajaksi, esim. alikulkutiet. Näissä kohteissa kyseeseen saattaa tulla lisäksi pohjaveden hallittu imeyttäminen takaisin maaperään siiviläputkikaivon kautta
 • pohjaveden kunnostushankkeet

Siiviläputkikaivon rakenne

Siiviläputkikaivo suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Kaivon rakenteeseen vaikuttavat mm. kaivon käyttötarkoitus, maapeitteiden vahvuus ja laatu. Siiviläputkikaivon materiaali on muovia (esim. HDPE) tai ruostumatonta terästä. Kaivo koostuu siiviläosasta, umpiputkesta sekä pohja- ja ylätulpasta. Siiviläputkikaivon siiviläosan ulkopuolella oleva hiekka valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Siiviläosan yläpuolisia vesiä hallitaan mm. bentoniitilla.

Putkikoot

Työputki ø140 mm, ø170 mm, ø190 mm, ø220 mm. Työputkena käytetään teräsputkea. Työputki nostetaan pois siiviläputkien asentamisen jälkeen.

Siiviläputket ø125/105, ø160. Siiviläputkien materiaalina HDPE, PVC tai rst. Siivilärako 0,5 mm tai 2,0 mm. Myös muut koot mahdollisia.

Suodatinhiekat

Vesipesty ja -seulottu suodatinhiekka. Raekoot 1-2 mm, 0,8-1,2 mm tai 3-6 mm. Sopiva hiekka valitaan siiviläputken siiviläraon ja kaivon käyttötarkoituksen perusteella.

Bentoniitti

Bentoniittikerroksella siivilähiekan yläpuolella estetään siiviläosuuden yläpuolisia vesiä ja maa-aineksia sekoittumasta siivilähiekkaan.

Putkikortti

Työn valmistuttua tilaajalle toimitetaan putkikortti dokumentointia varten.

Töitämme

 • Siiviläputkikaivo 1 kpl, Loimaa
 • Siiviläputkikaivo 1 kpl, Hämeenlinna
 • Imeytyskaivo, Tahkoluoto
 • Pohjaveden pumppauskaivot 3 kpl, Janakkala
 • Siiviläputkikaivot 3 kpl, Janakkala
 • Siiviläputkikaivot 13 kpl, Mikkeli
 • Siivilä/öljynerotuskaivo 1 kpl, Tampere
 • Siiviläputkikaivot 2 kpl, Ilmajoki vt3
 • Siiviläputkikaivo 2 kpl, Helsinki
 • Siiviläputkikaivo 1 kpl, Hanko
 • Siiviläputkikaivot 2 kpl, Pasila
 • Siiviläputkikaivot 4 kpl, Karkkila

Some