Porakaivo

Porakaivo on maa- ja kallioperään poraamalla tehty reikä jonka kautta päästään käsiksi pohjaveteen. Pohjavesi pumpataan käyttöön porakaivopumpulla.

Porakaivoja käyttävät

  • Kotitaloudet: Porakaivo on yleinen ratkaisu maaseutualueilla tai alueilla joilla ei ole kunnallista vesijohtoa. Kotitalouksissa porakaivosta saatavaa vettä käytetään juomavetenä, ruoanlaittoon, peseytymiseen, puutarhan kasteluun ja muuhun päivittäiseen käyttöön.
  • Maatalous: Maatiloilla, karjatiloilla ja puutarhoilla porakaivovettä voidaan käyttää kasteluvetenä, juomavetenä ja pesuvetenä. Maataloudessa porakaivolla usein korvataan kunnallinen vesijohto.
  • Teollisuus: Joissakin teollisissa prosesseissa tarvitaan suuria määriä vettä joko itse prosessiin tai esimerkiksi jäähdytysvedeksi.
  • Yhteisöt: Paikallisyhdistykset, kuten kyläyhdistykset, voivat tarjota porakaivon avulla puhtaan juomaveden alueen kesämökkiläisille ja vakiasukkaille.

Porakaivo, ilmaista pohjavettä

Puhtaat ja kirkkaat pohjavetemme ovat kansallisaarre, meidän jokaisen käytössä. Pohjavesi virtaa kallion raoissa ja ruhjeissa. Mitä enemmän kalliossa on ruhjeita, sitä enemmän kallioperässä virtaa pohjavettä. Ruhjeisuuteen taas vaikuttaa kallion laatu. Suomen pohjavesivarat ovat suuret. Pohjavettä muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota vuorokaudessa! Pohjavesi on siis uusiutuva luonnonvara. Oman porakaivon tuottama pohjavesi on ilmaista ja täyttää useimmiten juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ilman vedenkäsittelyä.

Oikea porakaivo oikeaan paikkaan

GreenHeat toteuttaa porakaivoja erilaisiin vesitarpeisiin sen mukaan onko kysymyksessä mökki, omakotitalo, maatila jne. Näihin kaikkiin meiltä löytyy sopiva porakaivo Mökkiporakaivo, Omakotikaivo tai XL-Porakaivo.

Porakaivon hinta

Porakaivo voi olla kiinteähintainen tai metriveloituksella laskutettava.

GreenHeat Mökkiporakaivot ovat kiinteähintaisia kaivoja, jolloin porakaivon hinta on tiedossa jo tilausvaiheessa, eikä hintayllätyksiä tule. Näiden porakaivojen tarkat hinnat ja muut tiedot löydät Mökkiporakaivo Ahti ja Mökkiporakaivo Vellamo sivuilta.

Metriveloituksella laskutettavan porakaivon hinta muodostuu porattavan kaivon pituudesta, mahdollisesti tarvittavasta vesipaineavauksesta ja materiaaleista kuten pintavesieristykseen käytetyistä putkista ja porakaivopumpusta. Yksikköhinnoin laskutettavia kaivoja ovat Omakotikaivot ja XL-Porakaivo.

Omakotikaivon hinta porauksineen ja asennuksineen on yleensä noin 6 000 – 10 000 €.

Suureen vesitarpeeseen, kuten karjatiloille ja puutarhoille suunnitellun XL-kaivon hinta koostuu maapeitteen, ja mahdollisen ruhjeisen pintakallion osuudelle porattavasta suojaputkesta, kallioporauksen metrimäärästä sekä mahdollisesta vesipaineavauksesta sekä pumppulaitteistosta. XL-kaivon hinta porauksineen ja pumppuineen on yleensä 10 000 € – 17 000 € hintaluokassa.

GreenHeatilta saat myös joustavan rahoituksen hankinnallesi. Kuukausierän suuruuden voit valita itse, ja kotitalousvähennyksen verohyödyn saat silti heti käyttöösi.

Porakaivon paikan valinta

Kun porakaivon paikkaa valitaan, on hyvä huomioida tontin korkeuserot, rakennusten sijainti sekä jätevesien käsittelytapa ja -paikka. Asiantuntijamme kanssa tehtävä porakaivon paikan valinta sisältyy aina palveluun. Autamme sinua kaikissa kaivokysymyksissä. Asiantuntijan käynti on maksuton eikä velvoita sinua mihinkään.

Porakaivon takuu

Kaikissa GreenHeat porakaivoissa on vedentulotakuu. Vastuu veden löytymisestä on aina meillä. Jos sovittua vesimäärää ei saada, emme lähetä myöskään laskua. Vedentulo varmistetaan

Ammattitaitoisesti toteutettu pintavesieristys on tärkeä osa turvallista vedenhankintaa. Pintavesieristyksellä varmistamme, että juomaveteen ei pääse valumaan esimerkiksi sadevesiä, sulamisvesiä tai muita ei-toivottuja vesiä maakerroksista. GreenHeatin porakaivoissa pintavesieristys tehdään aina takuutyönä ja tuplaputkituksena: tiivistys kallioon tehdään teräsputkella, joka vuorataan lopuksi muoviputkella.

Laadukkaalla, oikein mitoitetulla ja asennetulla Grundfos porakaivopumpulla saat raikkaan porakaivoveden käyttöösi. Takuun piirissä on pumpun lisäksi tarvikkeet ja asennustyö.

GreenHeatin tekemä porakaivo täyttää Poratek Normikaivon kriteerit ja on Ympäristökeskuksen suosittelema.

Porakaivon veden laatu

Porakaivon tuottama pohjavesi täyttää useimmiten juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ilman vedenkäsittelyä. Porakaivon vesi on hyvä tutkituttaa ennen vakituista käyttöä. Vesianalyysin teettäminen kustantaa 200-300 euroa analyysin laajuuden mukaan. Analyysin teettää yleensä asiakas, mutta näytteen otto ja toimitus vesilaboratorioon voidaan tehdä myös GreenHeatin toimesta. Jos veden käsittelyä tarvitaan, on käytettävissäsi useita luotettavia kotimaisia vaihtoehtoja kuten Jalovesi Oy tai Watman.

Porakaivopumppu

Porakaivon pumppu valitaan vesitarpeen, porakaivon vesituoton ja porakaivon syvyyden perusteella. Valikoimistamme löytyvät laadukkaat Grundfos porakaivopumput ja tarvikkeet. Porakaivon pumppu asennetaan porareikään veden alle. Porakaivopumppu on varustettu elintarvikepinnoitetulla sähkökaapelilla. Mökkien ja omakotitalojen porakaivoihin yleisin porakaivon pumppu Grundfossin valikoimasta on SQE, joka toimii 1-vaihe sähköllä ja on mahdollista varustaa vakiopaineautomatiikalla. Maatilakäyttöön valitaan porakaivopumppu aina tapauskohtaisesti. GreenHeatilta saat täyden asennuspalvelun porakaivopumpuille.

Porakaivon puhdistus

Vuosia tai vuosikymmenten saatossa porakaivoon saattaa kertyä sakkaa, jolloin porakaivon puhdistus on ajankohtainen. Jos porakaivon pintavesieristys ei ole kunnossa, on porakaivon puhdistus välttämätön toimenpide, ja samassa yhteydessä pintavesieristyksen korjaus. Porakaivon puhdistus ja huolto hoituu tehokkaasti omalla korkeapainekalustollamme.

Ilmainen suunnittelukäynti

Täytä sivun alaosassa oleva lomake niin saat vastaukset kysymyksiisi ja kaivoasiantuntijan käynnin mikäli niin haluat. Palvelemme mielellämme sinua kaikissa porakaivoasioissa.

Pientaloihin ja mökeille tehtävien, vedenottoon tarkoitettujen kaivojen poraussyvyys on keskimäärin 70-90 metriä. Laskutussyvyys Omakotikaivoissa on enintään 130 m. GreenHeat Mökkiporakaivot ovat kiinteähintaisia eikä poraussyvyys vaikuta hintaan. XL-Porakaivot voidaan joutua poraamaan syvemmälle, esim. 150-180 m syviksi, jos vettä ei aikaisemmin löydy.

Käyttövesikaivon poraamiseen ei tarvitse hakea lupaa.

Pintavesieristyksellä varmistetaan että kaivoon ei pääse maakerroksessa virtaavia humus- tai bakteeripitoisia vesiä. GreenHeatin porakaivoissa pintavesieristys tehdään aina takuutyönä ja tuplaputkituksena: tiivistys kallioon tehdään teräsputkella, joka vuorataan lopuksi muoviputkella.

Porakaivo puhdistetaan porauksen aikana syntyneestä kivituhkasta puhaltamalla erittäin kovalla paineilmalla kaivon pohjasta ja tarvittaessa erillisellä puhdistuspumppauksella.

Suositus on, että porakaivon vedestä teetetään vesianalyysi ennen veden vaikuista käyttöä. Analyysi kustantaa 200-300 euroa analyysin laajuuden mukaan. Analyysin teettää yleensä kaivon tilaaja, mutta se voidaan sopia myös GreenHeatin tehtäväksi.

Rauta ja mangaani ovat yleisimmät haitat porakaivovedessä. Porakaivon tuottama pohjavesi täyttää kuitenkin useimmiten juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ilman vedenkäsittelyä. Jos veden käsittelyä tarvitaan, laitteita löytyy useita eri käyttötarkoituksiin ja vesimääriin. Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta, Kaivoveden laatu, löytyy paljon lisätietoa.

Some