Porapaalut

Paalutus mahdollistaa rakentamisen sellaisiinkin paikkoihin, joissa maaperän kantavuus olisi muutoin ongelmallinen. Teräksiset porapaalut porataan täyttö- ja pintakerrosten läpi kantavaan peruskallioon asti. Niiden avulla rakennuksen kuormitus saadaan vietyä pois pehmeistä maakerroksista ja rakennus tuettua peruskallioon.

Uudiskohteiden lisäksi paalutusta voidaan käyttää, kun rakennuksen lujuusvaatimukset muuttuvat – esimerkkinä raskaiden työstö- tai tuotantolaitteiden uudelleensijoittelut tuotantotiloissa.

Porauskalustollamme porattavat paaluhalkaisijat ovat 114,3 - 406 mm.
Paalujen elementtipituudet 1 - 12 metriä.

Paalupaikkojamme:

TAYS Tampere pysäköintiluiskan tukipaalut
Serlachius-museo Mänttä kevyen liikenteen sillan tukipaalut
Kalasatama Helsinki
Mustikkamaa Helsinki
Rantatunneli Tampere